El CEHT

El Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT) és una entitat que té com a objectius principals promoure i difondre la investigació històrica, salvaguardar el patrimoni material i immaterial i coordinar al col·lectiu de professionals de les ciències socials a Terrassa i a la resta de la comarca. És una associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia. El CEHT pretén impulsar projectes i activitats culturals amb un interès actiu i plural pel conjunt de la ciutadania, i participar del teixit social i cultural de la ciutat. Avui dia el CEHT ja és una entitat consolidada i un referent amb identitat pròpia en l’entramat associatiu de Terrassa.

El CEHT està format per estudiants, llicenciats i professors de la branca humanística (Història, Història de l’Art, Antropologia, Arxivística, Biblioteconomia, Filologies, Filosofia, Geografia, Sociologia, Ciències de la Comunicació, etc.). L’entitat està oberta a tothom i ofereix un suport especial als estudiants i noves generacions que vulguin conèixer, analitzar i entendre el passat del nostre entorn. Un dels principals objectius de l’entitat és fomentar la participació activa dels socis en les diverses línies d’actuació obertes, i estimular la consolidació de nous projectes presentats pels mateixos associats. Els socis tenen en l’assemblea general del CEHT el seu òrgan màxim de representació i es reuneix, en sessió ordinària, el primer dilluns del mes de febrer.

La junta de govern del CEHT és l’òrgan directiu de l’entitat. S’escull per un període bianual a través de l’elecció, per majoria absoluta, dels socis del centre reunits en assemblea. La junta és la responsable de dirigir el centre, coordinar-ne les seves activitats i representar-lo institucionalment al llarg de l’any. La junta directiva es reuneix mensualment i la formen:

President: Manel Màrquez Berrocal
Tresorera: Beda Martínez Riera
Secretari: Joan Pérez Ventayol
Vocals: Ana Fernández Álvarez; Marc Ferrer Murillo; Marc J. Ferrer Pérez; Pol Julià Pascual; José Luis Lacueva Moreno; Eduard Martin-Borregon Domènech; Lourdes Plans Campderrós; Pere Puig Ustrell; Pere Roca Fabregat; M. Teresa Rodríguez Herrerías; Joan Soler Jiménez; Marcel Taló Martí

Memòria de l’any 2012

Memòria de l’any 2011

Memòria de l’any 2010

Dossier 25 anys del CEHT