Donacions i patrocini

Des del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa volem fer una crida a totes aquelles empreses i entitats que vulguin col·laborar amb nosaltres per comunicar que estem oberts a rebre donatius per tal de patrocinar les activitats del CEHT.

Com a entitat sense ànim de lucre, us informem que, en cas de donatiu, les persones jurídiques (empreses, institucions, etc.) podran gaudir de beneficis fiscals amb una deducció del 35% de l’IRPF. A tal efecte, el CEHT emetrà un certificat de l’import de la donació rebuda per tal que es pugui acreditar a l’hora de trametre la deducció fiscal en l’impost de societats.

A més d’aquests avantatges fiscals, el CEHT es compromet a fer difusió de l’empresa o entitat mecenes mitjançant la inclusió del seu logotip al material de difusió de les nostres activitats.