Revista TERME

La investigació científica del passat de la ciutat és una de les línies d’actuació essencials del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. Ja des dels seus inicis el centre va néixer per donar suport i promoure la investigació a la nostra ciutat a través de la revista TERME. Aquesta publicació va aparèixer amb la voluntat de deixar constància del nostre passat i permetre la divulgació de la major part de les investigacions que, seguint amb els criteris científics i acadèmics, aporten noves dades sobre el coneixement de la nostra societat. TERME ha estat espai ineludible per a la discussió historiogràfica, per al coneixement del passat, la preservació de la memòria i per a la divulgació científica de la història local i comarcal.

La revista s’envia als arxius comarcals, als arxius municipals, a les principals biblioteques de la comarca, a totes les universitats del país i a les grans biblioteques de Catalunya. La voluntat de difusió fa que també s’enviï a molts centres d’estudis històrics i a les següents biblioteques: Biblioteca Nacional de Madrid, Library of Congress (EEUU), Bibliothèque Nationale de France, British Library, Biblioteca Apostolica Vaticana i Monumenta Germaniae Historica (Alemanya).

La revista es pot consultar a la xarxa a través de RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), un espai de consulta d’articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

Les normes de publicació es poden consultar aquí.

Edició impresa: ISSN 0213-6678
Edició digital: ISSN 2014-9670

25 anys de la Revista TERME from Arxiu Històric Terrassa on Vimeo.